Vaccineren en Titteren

vaccinerenVoorkomen is beter dan genezen. Het doel van vaccineren is het beschermen van uw dier tegen verschillende besmettelijke ziekten. Het zorgt ervoor dat uw huisdier bepaalde ziekten niet meer kan krijgen of dat ernstige symptomen veel minder optreden. Een aantal ziekten kunnen levensbedreigend zijn, waarvoor geen behandeling beschikbaar is. Wij adviseren om uw huisdier regelmatig te laten vaccineren.

Wat is vaccineren?

Vaccinaties bevatten dode of onschadelijk gemaakte ziekteverwekkers. Na het vaccineren gaat het lichaam hiertegen antilichamen en afweercellen maken. Deze kunnen de ziekteverwekker onschadelijk maken. Wanneer een dier daadwerkelijk in aanraking komt met de ziekteverwekker, dan kan het afweersysteem direct de ziekte aanpakken. Het dier wordt dan niet ziek of krijgt minder ernstige symptomen.

Een dier is na de vaccinatie voor een bepaalde periode beschermd tegen de betreffende ziekteverwekkers. Om het effect van de vaccinatie te behouden, zijn er herhalingsvaccinaties nodig.

Een jong dier zal in de eerste periode van zijn leven herhaaldelijk gevaccineerd moeten worden. Deze herhaaldelijke vaccinaties zijn nodig om een basis afweer te ontwikkelen.

Hoe gaat vaccineren in zijn werk?

Als een dier eerder bij ons gevaccineerd is, dan ontvangt u een oproep wanneer uw dier weer aan de beurt is voor de vaccinatie. Een dier moet op het moment van vaccineren gezond zijn. De dierenarts voert daarom tijdens het vaccinatieconsult een lichamelijk onderzoek uit. Op deze manier wordt er onderzocht hoe het gesteld is met de gezondheid van uw dier. U kunt tijdens dit consult ook vragen stellen aan de dierenarts.

VaccinatieboekjeWanneer uw dier gezond verklaard is, zal met u besproken worden welke vaccinaties er voor het komende jaar nodig zijn. Dit is afhankelijk of uw huisdier naar het buitenland en of naar een pension gaat. De meeste vaccinaties worden met een injectie onderhuids toegediend, maar er zijn ook vaccinaties die via de neus worden gedruppeld.

De toegediende vaccinaties worden bijgehouden in een dierenpaspoort of vaccinatieboekje. Wanneer een dier naar het buitenland gaat, dan is een officieel Europees dierenpaspoort verplicht.

Waar kunnen dieren tegen gevaccineerd worden?

- Honden
  Honden worden o.a. gevaccineerd tegen Parvo, de hondenziekte, ziekte van Weil, Para-influenza, Hepatitis etc. U kunt daarbij kiezen voor een kleine
  of een grote cocktail, afhankelijk van waar u tegen wil enten. Buiten deze entingen kunnen er nog vaccinaties worden toegevoegd afhankelijk van de
  leefomgeving van de hond. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Kennelhoest of hondsdolheid. Wilt u meer informatie over de vaccinaties voor honden?
  Lees hier verder of neem contact met ons op: tel 046 437 1885.

- Katten
  Katten worden gevaccineerd tegen de kattenziekte, niesziekte en eventueel rabiës. 

Konijnen
 
Konijnen dienen jaarlijks te worden gevaccineerd tegen Myxomatose en RHD1
  RHDV2 is een gemuteerd virus waar een enting met RHD1 onvoldoende tegen werkt. Dus ookal is je konijntje ingeënt tegen RHD1, je konijn kan dan nog het dodelijke virus RHDV2 krijgen!

 - Paarden en ezels
   Om uw paarden en ezels te beschermen tegen veelvoorkomende ziekten, kunt u ze laten vaccineren. Er bestaan verschillende vaccins voor
   verschillende aandoeningen. Zo kunt u uw paard en/of ezel vaccineren tegen Influenza/tetanus, Rhinopneumonie, Schimmel, Droes en West-Nile.
   Wilt u meer informatie over deze vaccinaties voor paarden en ezels? Lees hier verder of neem contact met ons op: tel 046 437 1885.

- Varkens
  
Het inenten van hobbyvarkens tegen vlekziekte en parvo moet bij voorkeur twee keer per jaar gebeuren. Verplicht is het vaccineren van
  hobbyvarkkens echter niet.

- Duiven
  Duiven dienen jaarlijks verplicht geënt te worden tegen het Paramyxovirose. Er zijn ook andere ziekten waar we tegen kunnen vaccineren. 
  Dat geldt onder andere voor de pokken, paratyfus, Adenovirus, Herpesvirus om er enkele te noemen. Wilt u meer informatie over deze 
  vaccinaties voor duiven? Lees dan verder op onze website www.pigeonvetcenter.com of neem contact met ons op: tel 046 437 1885.

Hoe kunt u kosten besparen op vaccinatie?

DGK zorgpas Diergeneeskundig Centrum Beek geeft enkele mogelijkheden om kosten te besparen op de vaccinaties voor honden en katten:

- DGK Zorgpas
  Met de DGK Zorgpas krijgt u 5% korting op alle vaccinaties.

- Zorgpakketten
  Diergeneeskundig Centrum Beek biedt 3 zorgpakketten aan, in een aantal van deze zorgpakketten zit de jaarlijkse enting bij inbegrepen.
  Daarnaast krijgt u bij een paar pakketten extra korting op de overige vaccinaties. Er zijn drie pakketten: Basis Zorgpakket, Alternatief Zorgpakket
  en Senior Zorgpakket.

- Speciale Entspreekuren
  Twee keer per jaar worden er bijvoorbeeld konijnen Entspreekuren georganiseeerd. Op deze Entspreekuren kunt u uw konijnen tegen gereduceerd tarief laten vaccineren. Houd hiervoor onze agenda in de gaten. 

Alternαtıeven vαccıneren
Een echt alternatief voor het vaccineren bestaat niet. Wel is er de mogelijkheid om, voordat uw dier gevaccineerd wordt, door middel van een bloedtest te meten of er nog voldoende antistoffen aanwezig zijn en of het dus wel of niet nodig is om uw dier weer te laten vaccineren. Dit heet Titeren.


Titeren
Titeren is geen alternatief voor vaccineren, maar wel een waardevolle aanvulling. Door te titeren kan gecontroleerd worden of een dier na het vaccineren immuniteit heeft opgebouwd, en of deze immuniteit wel of niet nog aanwezig is. Titeren is voornamelijk zinvol voor honden en katten die een volledige basisvaccinatie hebben gehad. Daarnaast is het ook zinvol voor honden of katten die eerder (mogelijke) bijwerkingen hebben gehad na een vaccinatie of die een immuun onderdrukkende ziekte of behandeling hebben.


Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de driejaarlijkse boostervaccinatie er weer aan zit te komen, maar dat na het Titeren blijkt dat er nog voldoende antistoffen aanwezig zijn. In dat geval kan deze boostervaccinatie dus nog even uitgesteld worden. Let wel op! Dit Titeren geldt niet voor alle ziektes. De vaccinatie tegen de Ziekte van Weil en eventueel tegen Kennelhoest moet ten alle tijden jaarlijks gegeven worden. Titeren wordt voornamelijk bij honden gedaan, maar het is ook mogelijk bij uw kat.


Vaccincheck
Wilt u zo min mogelijk vaccineren en toch weten dat uw huisdier goed beschermd is? Kortom, vaccineren op maat. Dat kan nu eenvoudig bij ons op de praktijk met de Vaccicheck. Want niet enten is geen oplossing en meten is weten! Met de Vaccicheck is het dus voortaan mogelijk om alleen te vaccineren als het nodig is. 
1x per maand voeren wij de Vaccicheck uit. Namelijk de eerste woensdag  van de maand. Plan hiervoor uw afspraak. 

Lees hier verder