Wat is functionele diergeneeskunde?

diergeneeskundeWat helderheid kan wellicht geen kwaad.

In de westerse wereld, waaronder Europa en de VS ligt de nadruk op de Reguliere Diergeneeskunde. Dit wordt ook wel klassieke-, allopathische-, conservatieve- of orthodoxe diergeneeskunde genoemd. Nadruk binnen deze vorm van diergeneeskunde ligt op het bestrijden van symptomen. Los hiervan zijn er in de diergeneeskunde de afgelopen eeuw aanzienlijke stappen voorwaarts gemaakt, die zonder meer lovenswaardig zijn. Er is echter een stroming binnen deze vorm van diergeneeskunde, die vooral de nadruk wil leggen op het langdurig voorschrijven van medicijnen om zo alleen de symptomen te onderdrukken. We kunnen deze vorm van diergeneeskunde dan ook met recht ‘ziektezorg’ noemen.  

Enigszins denigrerend poogt de reguliere diergeneeskunde alles wat hier niet onder valt, zoals homeopathie, Phytotherapie, Ortholmoleculaire diergeneeskunde, Chiropractie, Osteopathie, Holistische- of Integrale diergeneeskunde weg te zetten als Alternatieve Diergeneeskunde. Daarbij gaan sommige geesten zo ver dat ze het wensen te bestempelen als ‘kwakzalverij’. Dit alleen met als doel om de reguliere diergeneeskunde neer te kunnen zetten als enig zaligmakend.

Toch zijn het juist die andere vormen van diergeneeskunde, die vooral gericht zijn op de genezing van de patiënten. Daarbij is juist veel meer sprake van ware ‘gezondheidszorg’.

Functionele Diergeneeskunde. Dit is een term die vooral in de VS gebezigd wordt, zowel in de humane als de veterinaire geneeskunde, door artsen die als uitgangspunt hebben dat ze de patiënten echt willen genezen door de oorzaken aan te pakken, waar mogelijk, en niet louter de symptomen willen bestrijden. Daartoe doet het niet ter zake of er sprake is van reguliere- of alternatieve- geneeskunst. De patiënt doet ertoe. Die staat centraal. Niet de protocollen of economische sturing door farmaceutische bedrijven.

In de functionele diergeneeskunde is de arts meer een gezondheidscoach die samen met de eigenaar zoekt naar de beste weg naar gezondheid. Geen witte jas die louter recepten uitschrijft als het hoogste goed. Nee, juist het trachten te herstellen van de gezondheid, waar mogelijk, zonder medicijnen. Ware gezondheidszorg dus. Symptomen zijn louter een signaal van het lichaam dat er iets mis is. Daarom moeten we niet de symptomen onder de mat proberen te vegen, maar juist de oorzaken trachten aan te pakken, als dit mogelijk is om deze weg nemen. Alleen dan is echte gezondheid te bereiken en doet men mijns inziens aan ware gezondheidszorg.

In het begin van deze eeuw zette ik als ‘Mission Statement’ op onze website: 

 “Het doet er niet toe hoe of op welke manier een patiënt geneest, als hij maar geneest en/of een waardig leven kan hebben.’

Destijds leek me dit vanzelfsprekend. Maar inmiddels heeft de werkelijkheid ons ingehaald en zorgen protocollen en andere regels ervoor dat vaak de gezondheid van een dier niet meer gediend lijkt te mogen worden. Alsof protocollen belangrijker zijn geworden, dan de patiënt zelf.

Ik realiseerde me dat we in onze kliniek eigenlijk altijd al Functionele Diergeneeskunde nastreefden en trachten te bedrijven.  Vanaf nu noemen we het daarom ook zo:

Diergeneeskundig Centrum Beek
Centrum voor Functionele Diergeneeskunde

Peter Boskamp
Dierenarts