Holistische diergeneeskunde

holistische aanpak

Holistische diergeneeskunde (Holos betekend “het geheel”)

Het komt vaak voor dat een probleem meerdere oorzaken heeft. In de reguliere diergeneeskunde richt men zich tot de klacht. Bij een holistische aanpak kijk je verder dan de klacht.

Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door het dier in zijn totaliteit te bekijken en te behandelen met verschillende therapieën kom je tot een beter resultaat. Holistische behandelingen hebben vaak een goed resultaat bij o.a. Pijn, rugklachten, hernia, chronische diarree of braakklachten, huidklachten, gedragsproblemen, astma of epilepsie (milde vorm).

Ook als aanvulling op een reguliere behandeling door een dierenarts kan een holistische benadering zinvol zijn. Denk hierbij aan het verminderen van medicatie zoals corticosteroiden en pijnstillers.

In onze kliniek werken wij via de reguliere weg. Maar trachten daarnaast oog te houden voor een meer holostische aanpak. Waarbij we dus naar het dier als geheel kijken. Getracht wordt dus bij de holistische aanpak, het lichaam te ondersteunen en de optimale omstandigheden te scheppen voor het lichaam om te kunnen herstellen.

Naast orthomolecelaire benadering (o.a. vitamines, sporenelementen en mineralen) hoort ook fytotherapie (genezing met planten) tot de holistische aanpak. Waar nodig wordt tevens gebruik gemaakt van (complex) homeopathie.

Tevens houden wij ook de mogelijkheid open om terug te grijpen op chirurgische en/of langdurige pijnstilling met tabletten, maar daarnaast maken wij dus veelvuldig gebruik van supplementen.

In het geval van gewrichtsaandoeningen hebben we enkele supplementen samengesteld op basis van natuurlijke grondstoffen waarvan in de afgelopen decennia bewezen is dast ze een ondersteunende werking hebben bij het herstel van gewrichten en/of verder verval van gewrichten zal beperken. Vaak bevatten de supplementen geneeskrachtige kruiden.

Deze aanpak leidt er vaak toe dat behandeling met pijnstillers, dan wel chirurgisch ingrijpen niet, of minder snel nodig is. Kortom, alle wegen die kunnen bijdragen tot het herstel van het lichaam worden bij de holistische benadering benut. De holistische benadering maakt dus gebruik van de reguliere diergeneeskunde als onderdeel van het geheel van mogelijkheden om te komen tot een zo goed mogelijke genezing van de patient. 

Bij deze vorm van diergeneeskunde richt men zich in tegenstelling tot wat in de normale reguliere diergeneeskunde gebruikelijk is, niet enkel en alleen op de klacht van de patiënt.

In de strikte reguliere diergeneeskunde wordt de dierenarts geconfronteerd met een klacht. Bijvoorbeeld een hond die mank loopt. Hiervoor worden dan normaal gesproken pijnstillers voorgeschreven, waarna de klacht al dan niet over kan gaan. Gaat de klacht niet of niet in voldoende mate over dan kan vervolgonderzoek gewenst zijn. Bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto of een echo.

Er kan dan bijvoorbeeld aan het licht komen dat er afwijkingen aan een gewricht zijn zoals artrose.

Dat kan voor de dierenarts in kwestie aanleiding zijn om langdurige pijnstilling voor te stellen en/of chirurgisch in te grijpen.

Ook in onze kliniek wordt veelvuldig de reguliere weg bewandeld. Maar daarnaast trachten we oog te houden voor een meer holistische aanpak, waarbij we dus naar het dier als geheel kijken.

Ook wij houden de mogelijkheid open om terug te grijpen op chirurgie en/of langdurige pijnstilling met tabletten. Maar daarnaast maken we veelvuldig gebruik van supplementen. In geval van gewrichtsaandoeningen hebben we enkele supplementen samengesteld op basis van natuurlijke grondstoffen waarvan in de afgelopen decennia bewezen is dat ze een ondersteunende werking hebben bij het herstel van de gewrichten en/of verder verval van het gewricht beperken. Vaak bevatten de toegepaste supplementen geneeskrachtige kruiden. 

Deze aanpak leidt er vaak toe dat behandeling met pijnstillers, dan wel chirurgisch ingrijpen niet, of minder snel nodig is.

Getracht wordt dus bij de holistische aanpak, het lichaam te ondersteunen en de optimale omstandigheden te scheppen voor het lichaam om te kunnen herstellen.

Naast fytotherapie (genezing met planten) hoort ook de orthomoleculaire benadering (o.a. vitamines, sporenelementen en mineralen) tot de holistische aanpak. Waar nodig wordt tevens gebruik gemaakt van (complex) homeopathie.
Kortom, alle wegen die kunnen bijdragen tot het herstel van het lichaam worden bij de holistische benadering benut. De holistische benadering maakt dus gebruik van de reguliere diergeneeskunde als onderdeel van het geheel van mogelijkheden om te komen tot een zo goed mogelijke genezing van de patiënt.