Myxomatose

Myxomatose is een ernstige, vaak dodelijke ziekte onder konijnen. Het komt veel voor onder de wilde konijnenpopulatie. Het wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan de pokkenvirussen en meestal wordt overgebracht door stekende insecten, vooral muggen en steekvliegen, maar ook vlooien.  

Een geïnfecteerd konijn krijgt zwellingen bij de ogen, mond en anus. Daarna ontstaan er bulten op de oren, bij de mond en op de rug. Dit zijn de myxomen. Voor de meeste konijnen betekent het ook een pijnlijke dood. 

Omdat de ziekte veroorzaakt wordt door de muggen, kunnen huiskonijnen dus ook ziek worden en sterven. Er is helaas geen behandeling tegen de ziekte. Als een konijntje de ziekte heeft, dan is er nog maar weinig aan te doen. Het enige wat we kunnen doen, is een goede voeding en pijnstelling geven en de bijkomende aandoeningen behandelen met antibiotica. Slechts een klein percentage van de zieke konijnen, overleeft de infectie. Het is dan ook erg belangrijk om je konijnen tegen deze ziekte optimaal te beschermen. Het voorjaar en het najaar zijn de seizoenen waar je de meest stekende insecten ziet en uw konijn het meeste risico loopt.

We raden dus aan om de konijnen preventief te vaccineren. Door een nieuwe entstof is jaarlijks vaccineren voldoende.