Epilepsie

epilepsieNet zoals bij mensen komt ook bij honden epilepsie voor, dit uit zich vooral in aanvallen. Het kan voor u als eigenaar best heftig zijn om uw hond te zien tijdens zo een aanval. Maar epilepsie bij honden is meestal heel goed te behandelen. Wat is epilepsie eigenlijk en waar moet u rekening mee houden?

Wat is epilepsie?

Een aanval is te vergelijken met kortsluiting in de hersenen. Een grote groep zenuwcellen vertoont dan plotseling een abnormale activiteit, waardoor er een aanval kan optreden. Epilepsie zou u daarom kunnen omschrijven als een aandoening van de grote hersenen waarbij herhaaldelijk epileptische aanvallen optreden.

Epilepsie is vooral erfelijk. Soms kan er een achterliggende oorzaak zijn zoals bijvoorbeeld een hersenontsteking, een letsel of een tumor. Maar heel vaak wordt er geen onderliggende oorzaak voor de epilepsie gevonden.

Wat te doen bij een aanval?

De verschijnselen kunnen net zoals bij mensen, verschillen. Soms draait een hond alleen maar even de ogen weg en lijkt hij of zij een paar tellen afwezig. Vaak merkt een eigenaar dan niet eens dat de hond een aanval heeft gehad. 
Een aanval kan er ook uit bestaan dat de ledematen van uw hond beginnen te verkrampen, dat hij urine laat lopen en soms zelfs het bewustzijn verliest.

Een epileptische aanval is niet te stoppen, het is belangrijk te beseffen dat uw hond tijdens een aanval geen enkele bewuste coördinatie heeft. U kunt daarom het beste het volgende doen:
- Probeer rustig te blijven. Afwachten en observeren is het juiste advies.
- Schuif eventueel meubels aan de kant zodat het dier zich niet kan verwonden.
- Noteer de duur van de aanval en de verschijnselen. Probeer er eventueel een filmpje van te maken.
- Het filmpje kan u dan aan ons laten zien, bijvoorbeeld om zeker te weten dat het om een epileptische aanval gaat en niet
  om een bewegingsstoornis.
- Probeer niet uw hond te kalmeren door hem te aaien of proberen vast te houden!
- Probeer zeker geen tabletten in te geven!
- Duurt de eigenlijke aanval langer dan 10 minuten, dan belt u uw dierenarts.
- Is het de eerste aanval van de hond, dan kunt u het beste de volgende dag een afspraak met uw dierenarts maken om de
  hond te laten onderzoeken. 
- Maak een dagboek, waarin u bijhoudt wanneer de aanvallen plaatsvinden en hoe lang deze duren. Een format voor een
  dagboek vindt u hier. Noteer tevens wat uw huisdier laat zien aan verschijnselen.

De behandeling

Voordat we medicijnen gaan voorschrijven voor epilepsie, moeten we weten hoe vaak de aanvallen voorkomen en hoe ernstig ze zijn. Het zou namelijk best eens kunnen dat we samen met u de conclusie trekken dat de aanvallen licht van aard zijn of niet vaak voorkomen om te beslissen dat uw hond de rest van zijn leven medicijnen moet gaan slikken. Daarom is het belangrijk om een dagboek bij te houden van de aanvallen van uw hond.

Naast het dagboek is het ook van belang dat we uw hond uitgebreid onderzoeken. Naast een fysiek onderzoek, zullen we ook een bloed- en urine-onderzoek uitvoeren. Concluderen we dat het inderdaad epilepsie is, dan zullen we overgaan op medicatie. De meeste medicijnen worden via de mond als een vloeistof of tablet toegediend. Wijzig of stop NOOIT met het toedienen van de medicijnen zonder overleg met uw dierenarts. Het plotseling stoppen met medicijnen kan ervoor zorgen dat uw hond een aanval krijgt en met spoed behandeld moet worden. Daarnaast vragen wij u om regelmatig langs te komen met uw hond ter controle.

Kortom, epilepsie is heel goed te behandelen.