Holistische aanpak

U komt bij uw dierenarts met een klacht, bijvoorbeeld omdat uw hond mank loopt. Normaal gesproken krijg u dan pijnstillers voorgeschreven of er wordt een vervolgonderzoek ingesteld zoals röntgen of een echo. De uitslag is vervolgens bepalend voor een verdere behandeling. Zo kan de dierenarts er voor kiezen om langdurige pijnstilling voor te stellen en/of chirurgisch in te grijpen. Ook in onze kliniek wordt veelvuldig deze reguliere weg bewandeld. 

Maar we trachten ook oog te houden voor een meer holistische aanpak, waarbij we dus verder kijken naar de klacht, maar ook naar het dier. Waarom is hij mank gaan lopen? Is dat het enige fysieke probleem? Kan de klacht weer terugkomen? 
Bij een holistische aanpak trachten we het lichaam te ondersteunen en de optimale omstandigheden te scheppen voor het lichaam om te kunnen herstellen.

Lees verder