Ontlastingsonderzoek

ontlastingsonderzoek hondIn onze praktijk voeren we dagelijks ontlastingsonderzoeken uit. Deze onderzoeken kunnen ons namelijk informatie geven of uw huisdier bijvoorbeeld een worminfectie heeft, een infectie met giardia of coccidiose. Daarnaast komen we zo ook veel te weten over de vertering.

Waarom een ontlastingsonderzoek?

Een ontlastingsonderzoek kan heel nuttig zijn als uw huisdier de volgende klachten heeft:
- dunne ontlasting
- slijm bij ontlasting
- bloed bij de ontlasting
- toegenomen hoeveelheid ontlasting
- als uw dier vaker ontlasting heeft dan normaal.

Hoe werkt het?

U kunt een zakje of potje ontlasting bij ons aan de balie langsbrengen. De ontlasting moet wel zo min mogelijk verontreinigd zijn. Probeer daarom te vermijden dat de bodem en/of grond waarop de ontlasting ligt, mee te nemen. Hier kunnen namelijk ook wormeitjes/bacteriën inzitten die niet van uw huisdier zijn.

Voor het onderzoek hebben we niet veel ontlasting nodig. Bewaar de ontlasting in de koelkast tot u het komt brengen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en kunt het dagelijks langs komen brengen tijdens onze openingstijden.

De ontlasting zullen we met onze centrifuge verwerken en het sediment hiervan dan onder de microscoop beoordelen op wormen en coccidiose. We kunnen dan ook direct zien hoe erg de besmetting is en hoe u moet behandelen.

Honden en katten

Waarop kunnen wij controleren?

Wormen
Een wormbesmetting is vaak niet zichtbaar in de ontlasting. Een aantal wormen bij de hond en kat vormen een risico voor de gezondheid van de mens en daarom is het belangrijk uw hond of kat regelmatig te behandelen, of de ontlasting langs brengen om deze te controleren.

Onder de microscoop kunnen wij eventuele aanwezige wormeitjes zien. Daarnaast kunnen wij onderscheid maken tussen de verschillende soorten eitjes en aan de hand hiervan kunnen wij u het juiste ontwormingsmiddel voorschrijven.

CoccidioseCoccidiose
Coccidiose is een kleine ééncellige parasiet die in de darmwand van uw hond kan leven. Het komt vooral voor bij pups, maar ook volwassen dieren kunnen geïnfecteerd zijn. Onder de microscoop kunnen wij die eitjes zien. Als uw huisdier besmet is, krijgt uw huisdier van ons medicijnen voorgeschreven. Bovendien is een goede hygiëne heel erg belangrijk.

GiardiaGiardia
Giardia is een darmparasiet die veel voorkomt bij hond en kat. Giardia brengt nauwelijks klachten met zich mee, maar kan wel zorgen voor vaak terugkomende diarree. Een test voor Giardia is nooit 100% gevoelig, de test kan negatief zijn, terwijl uw huisdier het wel bij zich draagt. De darmparasiet wordt namelijk niet iedere dag uitgescheiden in de ontlasting. Daarom hebben we graag voor dit onderzoek ontlasting van 3 opeenvolgende dagen verzameld. Dit moet een mengmonster zijn. Heeft uw huisdier Giardia? Dan krijgt uw huisdier medicatie voorgeschreven en ook hier is hygiëne van groot belang.

mestonderzoek

Paarden

Voor de controle op aanwezigheid van wormeieren is een mestonderzoek noodzakelijk. Dit mestonderzoek geeft een objectief inzicht in de wormbesmetting van uw paarden. Er wordt gekeken welke wormeieren aanwezig zijn en hoeveel. Dat betekent dat u gericht kunt gaan ontwormen en zo resistentie kunt voorkomen. Daarnaast wordt de mest ook gecontroleerd op de aanwezigheid van zand. Dit zand wordt opgenomen als de paarden op een kale weide staan en zorgt voor vage klachten, zoals niet lekker zijn, koliek, dunne mest en een slechte vacht. Indien er veel zand in de mest gevonden wordt, moet het paard behandeld worden met SandOil of Zandweg.

Voor een mestonderzoek moet u mest van uw paard verzamelen en bij ons langsbrengen. Indien u meerdere paarden heeft die reeds langere tijd bij elkaar op dezelfde weide staan, kunt u ook een mengstaal langsbrengen. Dit houdt in dat u van alle paarden een beetje mest verzameld en deze bij elkaar in 1 zakje doet.

Bij het mestonderzoek wordt de mest opgelost in een verzadigde zoutoplossing en gecentrifugeerd. Daarna wordt de mest bekeken onder de microscoop. Dan kan er bekeken worden welke wormeieren er aanwezig zijn in de mest en hoeveel. Indien er geen wormeieren aanwezig zijn in de mest, is het ook niet nodig om uw paard te ontwormen. Daardoor bent u uiteindelijk vaak goedkoper uit, dan als u uw paarden blind ontwormd. Indien er wel wormeieren aanwezig zijn, zal er een specifiek ontwormingsschema opgesteld worden. Zo weet u zeker dat uw paard gericht behandeld wordt tegen de aanwezige wormen en zal er ook minder snel resistentie ontstaan tegen de ontwormproducten.